Badanie gruntu przed zakupem działki

Badanie gruntu wykonuje certyfikowana jednostka badawcza lub akredytowane laboratoria w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanych, wpływu obiektów i instalacji na środowisko. 5 września 2016 r wprowadzone w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska, które określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zostały zakwalifikowane do grupy gruntów I. W czwartej [...]

2018-09-06T12:04:06+00:00 wrzesień 6th, 2018|zakup działki|0 Comments