Rozwój budownictwa mieszkalnego w ujęciu regionalnym

Biorąc pod uwagę lata 2014-2017 można zaobserwować rozwój budownictwa we wszystkich wskaźnikach. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego o 25% wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytku, o 39% więcej osób rozpoczęło budowę domu i o aż 60% więcej wydano pozwoleń na budowę.
Największy wzrost odnotowano z produkcji deweloperskiej, który na koniec 2018 roku wzrósł o 60% w porównaniu do 2014 roku. Budownictwo indywidualne pozostaje bez większych zmian, ok 70 000 rocznie.
Mimo systematycznej poprawy sytuacji ekonomicznej w kraju, tempo wzrostu rozwoju na rynku nieruchomości zachodzi w różnym tempie w poszczególnych regionach Polski. Bezpośredni wpływ ma tutaj stopa bezrobocia oraz migracje ludzi pomiędzy województwami. Znaczna część ludzi ma inny adres zameldowania niż zamieszkania, czego nie uwzględnia statystyka publiczna.

W 2017 roku w pięciu województwach wzrosła liczba ludności:

– mazowieckie o 18 719 osób (migracje wewnętrzne)
– małopolskie o 9 120 osób (przyrost naturalny)
– pomorskie o 8 640 osób (przyrost naturalny)
– wielkopolskie o 7 585 osoby (przyrost naturalny)
– podkarpackie o 1 482 osoby (przyrost naturalny)

Najbardziej rozwiniętymi regionami na rynku lokali mieszkalnych są województwa:
– mazowieckie 34 430 transakcji sprzedaży mieszkań
– dolnośląskie 25 541 transakcji sprzedaży mieszkań
– pomorskie 20 065 transakcji sprzedaży mieszkań,
Co łącznie stanowi 42% obrotu w całym kraju. Rekordzistą jest województwo dolnośląskie, gdzie na 1 tysiąc mieszkańców zanotowano 8,80 transakcji. Województwo pomorskie – 8,63, mazowieckie – 6,39. Największy udział miały wielkie miasta takie, jak: Wrocław, Warszwawa czy Gdańsk.
Województwa świętokrzyskie i podkarpackie są na końcu listy, to 1,76 i 1,66, gdzie średnia krajowa wynosi 4,91.

Z kolei rozwój budownictwa w  sektorze deweloperskim oddaje do użytkowania najwięcej mieszkań w województwie mazowieckim – to 26% wyniku całej Polski, i małopolskim – 12%. W 2017 roku na Mazowszu i Pomorzu deweloperzy wybudowali 4,29 lokali w przeliczeniu na liczbę ludności w tysiącach. Trzecie miejsce zajęło województwo dolnośląskie z wynikiem 3,73 mieszkań na 1 tys. mieszkańców. Również wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę i już rozpoczętych budów, co oznacza wzrostu liczby mieszkań budowanych na 1 tys. mieszkańców w ciągu najbliższych kilka lat.

Najmniej mieszkań w 2017 roku wybudowano w województwie opolskim i świętokrzyskim. Prognozy liczby ludności w tych regionach nie są optymistyczne. Wg GUS z 2030 roku w województwie opolskim będzie o 7,9% mniej ludności niż w 2017 roku, a w województwie świętokrzyskim o 6,2%. W 2017 roku oddano do użytkowania 607 i 441 lokali mieszkalnych, co w przeliczeniu wynosi 0,61 i 0,35 lokali na 1 tys. mieszkańców, gdzie średnia dla kraju wynosi 2,35. Bardzo podobnie wygląda sytuacja rozpoczętych budów, co nie rokuje na rozwój budownictwa mieszkaniowego na tych obszarach w przyszłości.

Źródło: alebank.pl

2018-12-17T13:58:36+00:00 grudzień 17th, 2018|mieszkania|0 Comments

Leave A Comment