Ceny mieszkań będą niższe

W 2019 roku czekają nas obniżki cen mieszkań.

Nieruchomości wyhamowały i nastąpił spadek sprzedaży. Spowodowane jest to polityką deweloperską oraz wiedzą jak postępować po kryzysie z 2008 roku. Deweloperzy nie napędzają koniunktury tylko rozsądnie dystrybuują nowe mieszkania w dużo wolniejszym tempie niż wcześniej.
Póki co, ceny utrzymują się na tym samym poziomie, a inwestorzy nie chcą inwestować i czekają na spadki.

W Polsce najpopularniejszą formą oszczędzania są lokaty. Według badań SGH pieniądze odkłada na nich 43% Polaków.
To dość bezpieczny sposób oszczędzania, ale aktualne niskie oprocentowanie nie generuje jakiegokolwiek zysku, dlatego Polacy szukają bardziej zyskownych możliwości lokowania oszczędności. Widać to we wzroście zainteresowania inwestowaniem w nieruchomości.

Według prognoz ceny nieruchomości i tak jeszcze pójdą w górę. Muszą one dostosować się do wartości, które są w Unii Europejskiej. Kupując nieruchomość jako inwestycję długoterminową najlepsza i najbardziej opłacalna jest opcja wynajmu. Szukając takiego mieszkania należy zwrócić uwagę na lokalizację. Mieszkania położne na obrzeżach miast mogą mieć mniejsze zainteresowanie. Dlatego szukając mieszkania jako przyszłej inwestycji, najpierw sprawdźmy atrakcyjność lokalizacji a dopiero później cenę, wartość i związane z tym korzyści.
Powoli zaciera się również granica między mieszkaniami z rynku pierwotnego i wtórnego. Nabywcy zwracają coraz większą uwagę nie tylko na wyeksploatowanie mieszkania, ale też na koszty jego remontu.

Przyczyną utrzymujących się wysokich cen mieszkań są rosnące koszty pracy i materiałów budowlanych, co gasi zapał inwestorów. Wielu z nich oczekuje spadków cen i wstrzymuje decyzję o zakupie nieruchomości. Deweloperzy którzy w przyszłym roku planują budować nowe mieszkania spodziewają się kolejnemu wzrostowi kosztów pracy i materiałów budowlanych, będą chcieli sprzedać mieszkania, które obecnie posiadają. Stąd w 2019 roku faktycznie można spodziewać się spadku cen mieszkań. Deweloperzy muszą wziąć pod uwagę fakt, że oprócz podwyżki siły roboczej nastąpi wzrost płac, co skutkuje wyższymi podatkami czy ZUSem.

Ceny mieszkać będą spadać w dużych miastach. Warszawa, Wrocław, Kraków czy Poznań już w III kwartale br. odnotowały spadek sprzedaży, oraz liczbę nowo budowanych mieszkań.

biznes.interia.pl

2019-01-09T13:52:55+00:00 styczeń 9th, 2019|mieszkania|0 Comments

Leave A Comment